Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres – voor verzending van de banden.

Uw rechten omtrent uw persoonlijke gegevens op MemoBanden Shop

Onder de AVG wetgeving beschikt u over een aantal rechten. Vanzelfsprekend voldoet MemoBandenShop als organisatie hier aan:

Informatie en inzage: U kunt inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken.

Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u gebruiken? Als u ons hiervan op de hoogte brengt passen we dit direct aan.

Vergetelheid: U kunt uw persoonsgegevens laten verwijderen.

Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking laten beperken.

Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen.

Overdraagbaarheid: U kunt uw persoonlijke gegevens over laten dragen.

Toestemming intrekken: U kunt te alle tijde uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekken. Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailing.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Als MemoBandenShop in gebreke blijft met het naleven van de geldende wetgeving kunt u hier een klacht over indienen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. De AVG noemt in artikel 5.1(e) wel opslagbeperking. Hierin wordt aangegeven dat een persoonsgegeven mag alleen worden bewaard als identificeerbaar gegeven, voor zolang als het nodig is voor de doeleinden waarvoor het verzameld is.

MemoBanden Shop  bewaart nooit persoonsgegevens langer dan strikt noodzakelijk.

Lees over cookies er door onszelf en eventueel door derden geplaatst worden.